Sjuksköterskor

sjuksköterska%20Julita%20Krajewska

Julita Krajewska

2007 tog Julita sin sjuksköterske-examen i allmän medicin vid Medical Academy of Wroclaw. 2009 tog hon även en master examen i Institutional management of social health care vid Wroclaws unversitet och vid Universite Paris 13 i Paris.

Hennes karriär började 2007 vid Lower Silesian Centre of Lung Diseases som sjuksköterska. Hon har jobbat med hårtransplantationer hos Dr. Saifi sedan 2008.


sjuksköterska%20Ewa%20Kaiser

Ewa Kaiser

Ewa tog sin sjuksköterske-examen 2007 i allmän medicin vid Wroclaws universitet. Hon studerade sedan vidare vid College of Humanities in Leszno och tog sin master examen 2009 i gerontologi.

Även hon började sin karriär vid Lower Silesian Centre of Lung Diseases som sjuksköterska. Hon har transplanterat hår hos Dr. Saifi sedan 2008.


sjuksköterska%20Agnieszka%20Przybyłowska

Agnieszka Przybyłowska

Med 12 års erfarenhet tog Agnieszka sin examen 95 vid Medical Training School in Wroclaw. Hon har senare jobbat vid Lower Silesian Centre of Lung Diseases som sjuksköterska. Hon har även tagit diplom från Visage och Style of Dr. Andzeja Czamary i Kosmetik och makeup.

Hon har jobbat hos Dr. Saifi sedan 2008 med hårtransplantation.


sjuksköterska%20Katarzyna%20Nowak

Katarzyna Nowak

Katarzyna tog sin examen som sjuksköterska i allmän medicin 2006 vid Medical Sciences Academy, Wroclaw Medical University.

2006 började hon jobba med Kardiologi vid Military Clinical Hospital i Wraclow. Hon började jobba med hårtransplantation hos Dr. Saifi 2009.